Víte že…

Víte, že Valdštejnovo náměstí ve městě Jičín ukrývá Rumcajsovu ševcovnu? Krom toho zde uvidíte Valdickou bránu, Korunovační studnu, Mariánský sloup a kašnu se sochou Amfitrité. 
Historie
Původ názvu České Švýcarsko

Poněkud neobvyklý název této oblasti mají na svědomí dva Švýcaři, malíř Adrian Zinng a rytec Anton Graff, kteří od r. 1776 pracovali spolu s dalšími odborníky na rekonstrukci Drážďanské galerie. Ve volném čase podnikali výlety do okolí, především pak k sasko-české hranici. Oba tu našli zalíbení a dokonce se prý odmítli vrátit domů s odůvodněním, že své Švýcarsko našli tady. Jejich přirovnání padlo na živnou půdu, a tak se již v r. 1785 objevují první zmínky o Saském, později i o Českém Švýcarsku.