Víte že…

Víte, že okolí dolního toku Orlice se pyšní tolika hrady a zámky jako málokterý kout Česka? Projeďte se na kole a navštivte Potštejn, Litice, Doudleby, Častolovice či Rychnov nad Kněžnou… 
Historie
Vznik Labských pískovců

Z hlediska zeměpisného nelze hovořit o pohoří. Jde o erozivní krajinu, jejíž vznik sahá do druhohor do doby křídové (zhruba před sto miliony lety). V moři, jehož hlubiny tehdy pokrývaly toto území, se vytvořilo až několik set metrů mocné souvrství písčitých usazenin. Následným zpevněním vznikly pískovce. Když moře ustoupilo, bylo toto pískovcové souvrství rozlámáno soustavou zlomů, způsobených sopečnou činností, probíhající v sousedním Českém Středohoří. Došlo tím buď k rozlámání původně souvislé tabule na kry, nebo naopak ke zpevnění pískovce sopečnými výlevy.Po další milióny let byla tvářnost naší krajiny modelována nejrůznějšími erozivními silami. V kompaktní pískovcové desce vznikaly zprvu trhliny, které se pozvolna rozšiřovaly v spáry a strže. Vznikaly tak o samotě stojící věže a skály.