Víte že…

Víte, že pověst o Praotci Čechovi má od pravdy daleko? Například „lech“ bývalo obecné označení pro kmenového vůdce, takže o jakémsi domnělém bratrovi Čecha by mezi dějepisci ani neměla být řeč. Jestli kdo z Řípu založil České země, pak to byl lech Čech :)Turistický areál

 
 
 
 
 
Pravčická brána

Největší přirozená skalní brána na našem kontinentu. Symbol národního parku České Švýcarsko.

Návštěvníci mohou obdivovat její krásu z okolních vyhlídek nebo posedět přímo pod tímto pískovcovým gigantem. Z důvodu ochrany brány před velkým množstvím návštěvníků byl přístup na ni uzavřen.

 
 
 
 
 
Výletní zámeček Sokolí hnízdo

Byl vystavěn roku 1881 v alpském stylu, v naší republice zcela neobvyklém. Rod Clary- Aldringenů jej užíval k ubytovávání svých významných hostů.

Dodnes je zachována stylová restaurace s původním zdobením dřevěných stěn a stropu.

V prvním patře zámečku se nachází galeriie fotografií Juliuse Puflera s možností zakoupení plakátů, magnetů a pohledů tohoto fotografa.

Informační centrum

Zde je možné získat pamětní turistické razítko do notýsku nebo vandrovního pasu. Podávají se turistické informace, zprostředkovává ubytování, prodávají turistické známky, mapy, pohledy a mnoho dalších suvenýrů.

 
 
 
 
 
Vyhlídky

Součástí areálu je několik vyhlídek – jedna při úpatí Pravčické brány, ostatní o pár desítek metrů výš na okolních skalách. Ze všech je krásný výhled na dominanty Českého a Saského Švýcarska, ale i do vzdálenějších končin naší země.